Lelki tükör gyermekeknek

Kategória: Plébánia
Megjelent: Írta: Heltovics Ede

Lelkitükör gyermekeknek

1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.

2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.

3. Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.

4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.

5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.

6. Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.

7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.

8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.

9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt voltam.

10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.

A GYÓNÁS MÓDJA

1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2. Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

3. Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:

Utoljára gyóntam:...Áldozni szoktam:... Ezeket a bűnöket követtem el:

(Ezután el kell mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges kérdéseket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy sokszor nem téged választottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen.

6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

 Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsátotta bűneid, menj békével. 

Válasz: Istennek legyen hála!

7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.

. Minden jog fenntartva | JOGI NYILATKOZAT