Az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony Ifjúsági Közösség
 
Ez a régió a Váci Egyházmegye 7 régiójának az Észak- Nyugati településeit foglalja magában. A Mentemisszió része. Területileg a Börzsöny és környéke, és a Duna bal partján található települések Nagymarostól, Vácon és Gödön keresztül, egészen Dunakesziig terjed ki.
 
A közösség azt a célt szolgálja, hogy minél több fiatal érezze fontosságát, valahová tartozását, és találjon egy olyan helyet a lakókörnyezetében, ahol jól érezheti magát, szabadon kibontakoztathatja képességeit Isten dicsőségére és mások javára. Félévente két találkozót tartunk a régió valamelyik plébániáján, ahol sokat beszélgetünk, énekelünk, imádkozunk, de kirándulunk is, játszunk és sportolunk. Ezenkívül 2004 óta minden évben egyhetes nyári tábort tartunk, ami régióknak mindig a legnagyobb ünnepe és alkalom, hogy megéljük a közösségi élmény formáló erejét. Közösségünk 13 éves kortól várja a fiatalokat. 
Információk: Kollár Péter regiófelelőstől
Email cím: kollarpeti15 [kukac] gmail.com 

 

 SZIL

 

Kedves Szülők! Kedves Lányok!

 

 

 Röviden bemutatkozunk, felvázoljuk, hogy mire is hívunk benneteket.

 

 Kati néni egykori és jelenlegi ifjúsági hittanosai vagyunk, akik az elmúlt években nyári táborokat szerveztünk hittanos kislányoknak, 4. osztálytól kezdődően. Minden úgy indult, hogy megirigyeltük a fiúk táborát, s így párhuzamosan velük, a szomszéd faluban mi is elkezdtük 8 éve a lány tábort, amit Szent Iván Tábornak neveztünk el.

 

 Az elmúlt években megfogalmazódott bennünk, hogy nem csak táboroztatni szeretnénk a lányokat, hanem átadni nekik a táboron kívül is azt a tapasztalatot, érzést, élményt, és sokszor feladatot, amit a közösséghez tartozás jelent. Ezt a kis közösséget és egyben a hetente, iskolaidőben megtartott foglalkozásainkat SZIL-nek nevezzük (Szent Iván Lányok). 

 

 Bár a táborban mindenki hamar fel tud oldódni, de úgy látjuk, hogy a közösséggé váláshoz az évi egy hét közös táborozás nem elég. Szeretnénk ezért, ha igazán megismerhetnénk a lányokat és velük építkezve tudnánk haladni a közösséggé formálódás útján, aminek így, a nyári tábor lenne a csúcspontja minden évben.

 

 A SZIL a legkisebbeknek csütörtökön, 17.30-tól - 19.00-ig tart a felsőgödi plébánián. (minden hónapban egyszer, a hónap 2. csütörtökén tartjuk a foglalkozásokat)

 

Várunk Titeket sok szeretettel! :)

 

 Üdvözlettel: Táboranyák ( Jordánok)

 

A SZIL honlapja itt található.

 

 

Felsőgödi tabló

Plébánosok

Káplánok, segédlelkészek

Dr Miskolczy Jenő

1917-1919

 

Béky László exp.

1919–1925

Prauze József exp.

1925-1926

Sári József exp.

1926-1927

Antal Pál dr. káplán
Antal Pál dr. Plébános

1927-1935 1935-1952

Szalontai László (káplán)

1935-1937

Sztankó Albert (káplán)

1937-1939

Juranics Péter (káplán)

1939-1940

Percsich Vince (káplán)

1940-1940

Nagy Árpád (káplán)

1940-1943

Antal József (káplán)

1943-1944

Traum Péter nyug. (káplán)

1945-1947

Fényi Ottó (káplán)

1949-1951

Aczél Ernő adm.

1952-1952

Deményi József (káplán)

1951-1953

Rizmayer Mihály dr.

1952-1953

P. Rumi Tamás (káplán)

1951-1989

Deményi József adm.

1953-1954

Gecse Gusztáv (káplán)

1955-1956

Somogyi Tibor dr. adm.

1954-1958

Holl Béla dr. (káplán)

1956-1959

Rajz Mihály dr. adm.

1958-1959

Zöldi Sándor (káplán)

1959-1961

Oláh Károly adm.

1959-1963

Téglás Pál (káplán)

1961-1962

Bartos Márton adm.

1963-1976

Somogyi Sándor (káplán)

1962-1965

P. Kartal József (káplán)

1965-1966

Szűcs Ferenc dr. (káplán)

1966-1967

Csontos Ferenc (káplán)

1967-1968

Fekete János (káplán)

1968-1969

Tomka Ferenc dr. (káplán)

1969-1971

Németh Tibor (káplán)

1971-1973

Süveges István (káplán)

1974-1976

Tuza László (káplán)

1976-1977

Jurányi Ferenc pléb.

1977-1985

   

Szecsődi Péter pléb.

1985-1992

Süveges István pléb.

1992-1994

Szabó József pléb.

1994-1995

Ország Tibor pléb.

1995-2008

Marton Zsolt pléb.

2008-2015

Dr Jelenits István

2008-

Kovács András (diakónus)

2009-2010

Balázs András (diakónus, káplán)

2010-2012

Szabó Mihály (diakónus)

2012-2013

Maczák Tamás (diakónus, káplán)

2013-2014

Pálfalvi Tamás (diakónus)

 2014-2015

Mészáros Csaba pléb.

2015-2020

Vagner Mihály (állandó diakónus)

 2018-

Krzysztof Miklusiak (Kristóf) pléb.

2020-

Vagner Mihály (állandó diakónus)

 2018-
       

Hivatásukra Felsőgödtől indultak

 

Varga László

1978

Burger Ferenc

1982

Gárdonyi Máté

1989

Csiba Tibor

1994

Tanczik Balázs

1995

Tóth Andrea

2002

Simon Gáspár Balázs

2016

 

Összeállította: a Bozóky Gyula Alapítvány.

 

Összefogás Felsőgödön

Soli Deo Gloria

Szentségek

(lsd. Dolhai Lajos: A szentségek teológiája, SZIT Bp., 2011, 373-377)

Fogalmak:

alapítás: szentírási vonatkozások a krisztusi szándékot illetően,

anyag: amihez a szentség kötődik, ami hordozza a szentséget,

lényeg: amitől szentség lesz a szentség.

Keresztség

Alapítása: Jézus megkeresztelkedik a Jordánban: Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; ekkor „konszekrálja” a vizet.; Jézus szavai Nikodémushoz: Jn 3,5; Mennybemenetele előtt: Mt 28,19: „Menjetek, tegyétek tanítványommá az összes népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Mk 16,16: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.”

Anyaga: Távolabbi anyag: A természetes víz, folyó állapotban.

Közelebbi anyag: a keresztvíz alkalmazása: alámerítés, leöntés, meghintés.

Lényege: A Szentháromság hívása és a keresztelő cselekmény megnevezése: „N., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Kegyelmi hatása: A keresztség gyümölcse vagy a keresztségi kegyelem gazdag valóság, amelyben benne van: az áteredő bűn és minden személyes bűn bocsánata;

új életre születés, ami által az ember az Atya fogadott fia, Krisztus tagja és a Szentlélek temploma lesz. Ugyanezen tény által a megkeresztelt beletestesül az Egyházba, Krisztus testébe és Krisztus papságának részesévé válik.

Bérmálás

Alapítása: Jézus Krisztus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket: Jn 14,16: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”; Jn 15,26:”Amikor eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanóságot tesz rólam.”. Jézus ígérete beteljesedett Pünkösdkor: ApCsel 2,38: „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok a Szentlelket.” ApCsel 5,32: „Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, mi és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek neki.”; Péter és János apostol Szamáriában: ApCsel 8,15-17: „Amint odaérkeztek, imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Ekkor rájuk tették a kezket, és azok elnyerték a Szentlelket.”; Pál apostol János-tanítványokkal találkozik Efezusban: ApCsel 19,1-7: ”Megkaptátok-e a Szentlelket? Azok azt mondták: Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” Kézfeltételről való oktatás: Zsid 6,2: „a keresztségek tanításáról, valamint a kézfeltételről...”

Anyaga: Távolabbi anyag: a megszentelt krizma(olaj+balzsam),

Közelebbi anyag: kézrátétel v. krizma v. kézrátétel és krizma.

Lényege: „N.! Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”

Kegyelmi hatása: A Szentlélek teljes kiáradás; a keresztségi kegyelem növekedése és elmélyülése, mélyebben meggyökereztet bennünket az istenfiúságban, amely azt mondatja velünk: „Abba, Atya” (Róm 8,15); erősebben egyesít bennünket Krisztussal; növeli bennünk a Szentlélek ajándékait; kapcsolatunkat az Egyházzal tökéletesebbé teszi; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és tettel terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt.

Eucharisztia

Alapítása: Jézus Krisztus megígérte: Jn 6 a „élet kenyeréről”; az utolsó vacsorán megvalósította ígéretét; Jézus Krisztus azt akarta, hogy valahányszor az ő rendelkezésére az Eucharisztiát ünneplik, a kenyér és bor színében megjelenjen az Ő teste és vére; 1Kor 11,23-26: „Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”;

Mt 26,26-29: „Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, megáldotta és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: »„Vegyétek és egyétek, ez az én testem.”« Azután fogta a kelyhet hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: »Igyatok ebből mindnyájan, 28 mert ez az én vérem, az új szövetségé {Kiv 24,8; Jer 31,31}, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. 29 Mondom nektek: mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom veletek Atyám országában.«”; Mk 14,22-25; Lk 22,1923,2.

Anyaga: Távolabbi anyag: búzából készült kenyér, és szőlőből készült bor.

Közelebbi anyag: nem meghatározható (a nyugati egyházban a konszekráció, a keleti egyházban a lélekhívás).

Lényege: Jézus Krisztus szavai, melyekkel az utolsó vacsorán tanítványainak önmagát adta.

Kegyelmi hatása: (egyszerre lakoma -hálaadás és dicséret az Atyának-, áldozat -Krisztus és az Ő teste áldozati emlékezete-, valóságos jelenlét -Krisztus jelenléte szavai és Lelke erejének hatására-) növeli az áldozó egyesülését Krisztussal; megbocsátja a bocsánatos bűneit, és megőrzi a súlyos bűnöktől; erősödik a szeretet köteléke az áldozó és Krisztus között; erősíti az Egyház, Krisztus titokzatos testének az egységét.

Bűnbocsánat

Alapítása: Mt 16,19: „Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve, a mennyben is. Amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”(Mt 18,18 is); Jn 20,21-23: „Amint engem az Atya úgy küldelek és is titeket...Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek; akinek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.”

Anyaga: bánat, bűnbevallás, az elégtételre való készség

Lényege: a feloldozás szövege.

Kegyelmi hatása: kiengesztelődés Istennel (így visszanyeri a kegyelmet), az Egyházzal; az örök büntetés elengedése; az ideig tartó büntetés min. részleges elengedése; a lelkiismeret békéje és derűje, lelki vigasztalás; a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelemhez.

Betegek kenete

Alapítása: Jézus szándékát előre jelzi: Mt 10,7: „ Menjetek...gyógyítsátok meg a betegeket...”; Mk 6,13: „Sok beteget kentek meg olajjal és meggyógyultak”; Mk 14,6-8: „Előre megkente a testemet a temetésemre”; Létét hirdeti: Jak 5,14-16: „Beteg köztetek valaki? Hívassa az egyház papjait, imádkozzanak fölötte, megkenvén olajjal az Úr nevében; A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.”

Anyaga: Távolabbi anyag: szentelt olaj

Közelebbi anyag: az olajjal való megkenés.

Lényege: A megkenés szertartásának a szövege.

Kegyelmi hatása: a beteg egyesül Krisztus szenvedésével saját és az egész Egyház javára; megerősödés, béke, bátorság, hogy keresztény módon viselje a beteg a szenvedést; bűnök bocsánata, ha azt a beteg a bűnbocsánat szentségével nem tudta elnyerni; egészség helyreállítása, ha az a beteg lelki javát szolgálja; előkészítés az örök élet felé tartó átmenetre.

Egyházi rend

Alapítása: Mk 6,12: „Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot.”; Mt 10,1: „Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.”; hatalmat adott „oldani és kötni”, Eucharisztiát ünnepelni, és bűnt megbocsátani; Pünkösdkor rájuk adta a Szentlélek teljességét; az apostolok szertartással közvetítették a lelki hatalmat és küldést: a diakónusoknak: ApCsel 6,6: „Ezeket az apostolok elé állították és ők imádság közben rájuk tették kezüket.” Pálnak és Barnabásnak: ApCsel 13,3: „erre böjtöt tartottak, imádkoztak, rájuk tették a kezüket, azután útnak indították őket.”; Pál Timóteusnak: 2Tim 1,6: „Szítsd föl magadban Isten kegyelmét, mely kézföltételem által benned van,”

Anyaga: a püspök kézrátétele.

Lényege: A kézrátételt követő felszentelési imádság.

Kegyelmi hatása: hozzáhasonít Krisztushoz, hogy a szentséget felvevő Krisztus eszközeként az Egyházért szolgáljon; a felvevő Krisztus megszemélyesítőjeként cselekszik a papi, prófétai és a pásztori feladatkörben.

Házasság

Alapítása: Ter 1,27: „Megteremtett tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.”; Mt 19,6: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”; Ef 5,31-33: „Az ember elhagyja atyját és anyját, feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez. Én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.”

Anyaga: a kölcsönös önátadás.

Lényege: a kölcsönös önelfogadás. A házassági szerződés teszi a házasság lényegét: „N., én Isten színe előtt feleségül veszlek” és „N., én Isten színe előtt feleségül megyek hozzád.”

Kegyelmi hatása: a házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szereti az Egyházat; tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét; megerősíti felbonthatatlan egységüket; megszenteli őket az örök élet útján.

. Minden jog fenntartva | JOGI NYILATKOZAT