Közbenjáró Imalánc a Családokért

Kategória: Hídetések
Megjelent: Írta: Heltovics Ede

Közbenjáró Imalánc Családokért A SZENT CSALÁD védelme alatt

2023. május 28 és június 25 között

   Immár harmadik éve megszervezzük a Közbenjáró Imahadjárat folytatásaként az Imaláncot Családokért Gödön 2023. május 28 és június 25 között.

lánc az összekapcsolódást, egységet és erőt jelképezi. Alkossunk egy erős láncot az IMÁBAN együtt és ismételten tapasztaljuk meg az IMA erejét!

2021-es évben 97 család, a 2022-es évben 107 család vett részt a közös imában, és a visszajelzések alapján nagy ereje volt az imának, sokan még most is érzik a hatását, és folyamatosan imádkozzák az imát a családokért. Az elmúlt években a keresztény családokat is nagyon megtépázta a sok nehézség, elfordulás a jó Istentől és válások sorozatáról tudunk a saját közösségeinkben is. Mindnyájunknak, kivétel nélkül nagy szükségünk van a

z imára, családjainkért, gyermekeinkért és a keresztény családok jövőjéért!

Hogyan lehet csatlakozni az IMALÁNCHOZ? 

     1.)   A link alatti kérdőív kitöltésével lehet (név, e-mail cím, település neve, telefonszám): https://forms.gle/N1MLQTvU2KmFMKBR9

 

2.) Telefonon is lehet jelentkezni Vargáné Marikánál hétköznap 17-20 óra között, hétvégén egész nap az alábbi telefonszámon: 06-30-417-8985; 

3.) Jelentkezési lapokat helyezünk el a templom kijáratánál, az űrlapok kitöltésével a jelentkezés létrejön; tisztelettel kérjük olvashatóan töltsék ki az űrlapot.

Jelentkezési határidő: 2023. május 26. péntek.

Az online kérdőív kitöltésével, telefonon vagy a templomban kihelyezett űrlapokra feliratkozott családok neveit összesítjük. A nyitó szentmise végén a pap megáldja az imahadjáratban résztvevőket, és kihúzunk mindenki számára egy családnevet.

Akik részt tudnak venni a nyitó szentmiséken, ők saját maguk húzzák ki annak a  családnak a nevét, akiért imádkoznak, közbenjárnak a hónap folyamán.

Azoknak, akik nem tudnak részt venni a nyitó szentmiséken, megírjuk e-mailen, sms-ben, vagy telefonon elmondjuk a családnevet, akiért imádkoznak. 

Mit lehet tenni a családért, akiért imádkozol:

A lényeg az, hogy Hozzád közelálló módon minden nap, rendszeresen vidd a családot Isten elé. Lentebb van egy ima, amelyet kérünk, imádkozz el minden nap az ajándékba kapott családért. Fel lehet ajánlani naponta egy rózsafüzért, szentmisét, szentségimádást, jócselekedetet, lemondásokat (pl. nem nézek tévét egy nap, nem iszom kávét, olyat teszek, ami nehezemre esik). Lehet szegényeknek alamizsnát adni Isten iránti szeretetből, böjtölni hálából azért, hogy  Jézus minden nap  jelen van az Oltáriszentségben a kenyér színe alatt, virrasztani az Úrral, és minden mást, amit szívből teszel! 

   

NYITÓ SZENTMISE

Az Imaláncot 2023. május 28-án nyitjuk meg

Alsógödön a 10.30 órakor kezdődő szentmisén, valamint

 Felsőgödön a 18 órakor kezdődő szentmisén

Akik személyesen jelen lesznek a nyitó szentmiséken, ki tudják húzni a családneveket, akiért imádkozni fognak.

Május 28 és június 25 között minden nap szentmisét mondanak a Közbenjáró Imaláncban  résztvevő családokért.

 

Az Közbenjáró Imalánc során a szentmiséket Kristóf atya mondja, valamint bevonunk minden papot, akik Gödről származnak vagy szolgáltak Gödön, és vállalják az Imaláncban résztvevő családokért a misefelajánlást.

Kérem a Testvéreket, hogy minél több Atyával ismertessék meg az IMALÁNCOT és kérjék meg, hogy a miseszándékok mellett az Imaláncban résztvevő családokért is ajánlják fel a Szentmiséket.

Nagyon fontos a mindennapi szentmise és a háttérima. Az imacsoportok segítségét is kérem, mert különösen nagy szükségünk van a védelemre az Imalánc időtartama alatt.

Június 4-én Szentháromság vasárnapján a korábbi évekhez hasonlóan elkezdjük a Szent József kilencedet, aki tud, kapcsolódjon be. A kilenced szövege az interneten  https://metropolita.hu/2011/10/kilenced-szent-jozsefhez/  valamint a levél mellékleteként csatoljuk. 

Szerdán és/vagy pénteken böjt megtartását javasoljunk.

Tervezünk egy szombat délutáni dicsőítéssel egybekötött szentségimádást, ennek pontos időpontjáról később tájékoztatjuk a Testvéreket.

A záró szentmise a nyitóhoz hasonlóan Alsógödön a 10.30 órai és Felsőgödön a 18 órai szentmiséken lesz 2023. június 25-én.

Kérjük, hogy egy szál fehér virágot hozzon minden család, hálából a Szent Családnak, a kapott kegyelmekért.

 

7c1538eb-a940-466f-bdef-cb9b9bb0e942.jpg

    

Közbenjáró IMÁDSÁG a családokért!

Szent Család, Jézus, Mária és József, hozzátok szeretnénk fohászkodni, a ti közbenjárásotokat kérve, a/az ………………………………családért, akit ebben az IMALÁNCBAN ajándékul kaptam.

Esdjétek ki Istentől mindazt a kegyelmet, amire ennek a családnak szüksége van, hogy szentté váljon, és örömben élje a mindennapjait.

A béke, a kiengesztelődés, a szeretet, a megbocsátás, a megtérés, a bűnbánat és az újrakezdés létrejöjjön ebben a családban. Szabaduljon meg minden megkötözöttségtől, szeretetlenségtől, bűntudattól, haragtól és mindentől, ami megterheli a mindennapjait.

E család a tagjai bocsássanak meg egymásnak, és kérjenek egymástól bocsánatot, hogy lelkük virágba boruljon, és gyümölcsöt teremjenek az örök életre.

Szentlélek Isten, tölts be szereteteddel a/az …….……………….. családot, hogy dicsőítsen, imádjon és magasztaljon Téged. Áradjon ki rá a te erőd, békéd, örömöd, hogy a szeretet magjait tudja hinteni ott, ahol él. 

Legyen ez a család pihenés mások számára, ahová szívesen betérnek a fáradt vándorok, hogy új erőre kapjanak.   

                                                                                 Ámen

Imalánc éve: 2023.

. Minden jog fenntartva | JOGI NYILATKOZAT