Gödi Regnum Marianum

Gödi Regnum Marianum

Kategória: Hídetések
Megjelent: Írta: Heltovics Ede

A Gödi Regnum Marianum (GRM)

 

Küldetésünk

A gödi plébániák mellett és az egyházközségekkel együttműködve a Regnum Marianum Katolikus Közösség helyi szervezeteként működik Gödön a Gödi Regnum Marianum Közösség, ahol katolikus, keresztény szellemben, ifjúságneveléssel foglalkozunk. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké váljanak: legyen bátorságuk életükben Isten akaratának fürkészésére és készek legyenek igent is mondani rá. Kisközösségekkel dolgozunk: a hozzánk járó gyerekek együtt nőnek fel a jellemzően 12-14 fős csapatokban lelkes és képzett, 18-30 éves vezetőink iránymutatásával, akik szolgálatukat önkéntesen, szabad döntésük alapján, ellenszolgáltatás nélkül végzik. Nevelői munkánk az egész emberre irányul. Nevelésünkben fontos szerepet kap a természetjárás, a közösségi játékok és az imádság. A heti találkozókon túl minden nyáron egyhetes nomád tábort is szervezünk, mely szintén fontos eleme munkánknak. Akik hozzánk járnak, általában nem csak egy-két évig teszik ezt, hanem életük fontos részévé válik a Regnum, hosszabb távon is számítanak ránk, mi pedig rájuk. A Regnum Marianum az ország egyik legnagyobb lelkiségi mozgalma, mivel országos szinten jelenleg több mint 3.000 gyerek és fiatal tartozik ide, a nagy létszám ellenére mégis fontosnak tartjuk és őrizzük a személyesség értékét.

Kisközösségeink élete

 Jellemzően alsó tagozatosakkal indul be egy-egy 10-14 fős kisközösség (népek vagy csapatok) élete egy fiú- és egy lányvezetővel, akik érettségi utánig kísérik a csapat életét. Elsősorban az egyéneket szeretnénk nevelni és segíteni kiegyensúlyozott, érett katolikus kereszténnyé válni, ebben eszközt jelent a kisközösség, de másodsorban cél is, mint fejlődési tér az egymásnak adás és egymás elfogadásának tereként, a bensőségesség és bizalom légkörében. Ez az egymásra utaltság segít megélni, hogy a csapattársak bízhatnak és számíthatnak egymásra és vezetőikre, mindezért az ide tartozás egyben komoly elköteleződés is. A csapatok heti találkozóikat egymás családjainál tartják, időt szánva az egyéni és közösségi imádságban fejlődésre, egymás megismerésére és közösségi játékokra is, szem előtt tartva az egész ember nevelését. Havi gyakoriságú hétvégi programjaink közül kiemelkedik a kirándulás, illetve az évenkénti - korosztálynak megfelelő módon szervezett - lelkigyakorlatos hétvége. Az év megkoronázása a nyári nomád sátortábor, ami az együttlét intenzitása és a hagyományos tábori élmény- és lelkiségpedagógiai eszközök révén - mint pl. a tábori kerettörténet, tábortűz, regnumi sportok és játékok, akadályverseny - nemcsak életre szóló élményt, hanem jellemzően életre szóló barátságokat és testben-lélekben való fejlődést jelent a gyerekeknek olyan környezetben, ahová jó tartozni.

Jelenleg 11 kiscsapat működik már Gödön, ebből egy házas közösség, három 18-28 év közötti fiatalokból álló, már magukat "vezető" közösség, és 6 gyerekcsapatunk van, akiket egy-egy egyetemista korosztályú/ fiatal felnőtt vezetőpáros (egy fiú és egy lány) vezet.

A csapatok mindegyike aktívan kapcsolódik az alsógödi és/vagy a felsőgödi egyházközséghez is: a miséken rendszeresen ministrálnak; együtt tartanak keresztutat, virrasztást, szentségimádást, takarítják a templomokat, farsangot, bált, Márton-napi lámpás felvonulást szerveznek, betlehemes játékot adnak elő karácsonykor és egyéb kisebb feladatokat is vállalnak. A helyi közösség csapatai egymáshoz is kapcsolódnak: minden évben közös kirándulással indítjuk a nevelési évet és az ún. „Vízretétel” eseményével zárjuk azt, de a helyi természeti adottságok is segítik az egyes kiscsapatok és az egész helyi közösség összetartozásának erősítését: télen a befagyott Dunán közös korcsolyázás, jégkorong, nyáron a nagy melegben evezés, fürdőzés, sütögetések váltogatják egymást.

A kiscsapatok mellett létezik egy ún."Keltető"formáció, ahol a kiscsapatot megelőző létben vannak a gyerekek: az ő alkalmaik a kiscsapatok heti alkalmaihoz hasonló keretben folynak, havi egy péntek délutáni alkalom keretében. A Keltetőnek több funkciója van: a gyerekek és a szülők "kipróbálhatják" a regnumi létet, hogy eldönthessék tudják-e vállalni azt a fajta elköteleződést, ami ezzel jár, illetve a leendő kiscsapat vezetők számára jó alkalom a gyakorlati felkészülésre a jövőbeli vezetéshez.

A lelki hátteret az egyéni imákon túl rejtett Erőforrásunk, az évek óta folyó heti Szentségimádás erősíti, ahol a szülők és az erre életkorúknak megfelelően már fogékony gyerekcsapatok éves rendszerben, heti beosztásban imádkoznak a Közösségért az Úr előtt.

A csatlakozásról

Mire kell felkészülnie annak, aki a Regnumba szeretne járni?   

A Regnumban mindenki tagja egy „népnek” (azaz kisközösségnek). A gyermeknépeket többségében a Regnumban felnőtt és regnumi vezetőképzőt végzett fiatalok vezetik. A népek kisiskolás korban indulnak és fiatal felnőtt korig vagy tovább is együtt maradnak. A népek alkalmairól csak egészen kivételes indokkal hiányozhat az, aki a Regnumba jár. (A kirándulások időben kb. annyi együttlétet jelentenek, mint az abban a hónapban megtartott heti összejövetelek, a tábor az egész évben összesen együtt töltött idő felét teszi ki.)

A Regnum katolikus ifjúságnevelő közösség, tehát a gyerekeket nem csupán szórakoztatni vagy tanítani szeretnénk, hanem Isten és embertársaink iránti szeretetre nevelni is, ezért a Regnumhoz csatlakozás hosszú távú elkötelezettség reményében történik. A népek általában családoknál találkoznak félévre előre történő beosztás szerint, azaz hétről hétre más családhoz megy vendégségbe a többi gyerek. Az alkalmakon mindig van játék, komoly témáról beszélgetés, ima és általában vacsora, ez kb.2 órás elfoglaltságot jelent. Fel kell tehát készülni egymás vendéglátására is, és a körülmények elfogadására is, mivel vannak köztünk gazdagok és szegények is. A kirándulásokon és a táborban a fizikai megpróbáltatásokat derűs szívvel szoktuk elviselni. Esőben, sárban és fagyban is kirándulunk sokszor – egyesek számára – meglepően nagy távokat; és úgy gondoljuk, hogy egy egyhetes, végig esős tábornak is kiváló közösség összekovácsoló hatása van. Az ételünket és italunkat is megosztjuk egymással, kirándulásra gyakorlatilag a többiek számára készítjük a szendvicseket. Találkozásainkat előre meghirdetjük, és fontos, hogy a családi programokat ezek figyelembevételével szervezzék a családok. Ez több gyerek esetén már nem mindig egyszerű feladat. Havonta egy családi hétvégét igyekszünk egységesen szabadon hagyni. Számunkra az Egyház tanításának megfelelő életvitel a magánéletben is fontos. Beszélgetünk a hitről a gyerekekkel, és változatos imamódokat is tanítunk nekik. Ez azonban nem helyettesíti a rendszeres hittanórákat és a vasárnapi misén való részvételt. A regnumi nevelés épít a családok közös imáira, szentségi életére.

Segítség a belépni szándékozóknak   

Aki szeretne a gödi regnumi csapatokhoz tartozni keresse meg közvetlenül a gödi helyi Regnum vezetőjét Mikesy Orsit a mikesyo [kukac] gmail.com email címen, ő rendelkezik információval arról, hogy melyik nép hány jelentkezőt tud elvileg fogadni, ennek alapján a jelentkező életkorát figyelembe véve tud információt adni a lehetőségekről, illetve konzultál az érintett nép vezetőivel a csatlakozásról. Törekszünk a nyitottságra, de vannak a népek életében is olyan nehézségek, amik miatt éppen nem vállalható új tag integrálása, ezért a tényleges felvételről a vezetők döntenek. (Akinek nem tudunk azonnali megoldást találni, de hajlandó várakozni, az „várólistára” kerül és évente újra megkeressük az érintett vezetőket. Bekerülni valóban nem túl könnyű: kisközösségekben nevelünk, és a jól működő népekben így a fluktuáció meglehetősen kicsi.)

Azon szülők, akik minimum első osztályos kisgyermekük felvételét szeretnék kérni a Keltetőbe, ők keressék Ráczné Körmendi Katalint a katisuti [kukac] gmail.com címen.

 

. Minden jog fenntartva | JOGI NYILATKOZAT